top of page

ספר עיון זה הוא פרי ניסיון טיפולי רב שנים של המחברת עם יחידים, עם זוגות ועם משפחות. בספר זה ניתנת המשגה חדשה לתופעה המוכרת לכולנו מחיינו אך טרם הומשגה ותוארה: הלא-ידוע המשפחתי. כאשר כל אחד מאתנו חושב על משפחתו (משפחת המקור וכן הזוגיות הנוכחית והמשפחה הנוכחית), הוא מזהה ודאי את הדברים ש"אסור לדבר עליהם", נושאים שלא נהוג לעלות בשיחות משפחתיות. לפעמים זהו פרט ביוגרפי של מי מבני המשפחה (מה קרה לאבא במלחמה), לפעמים נושא רחב יותר (לא נעים לדבר על כסף), לפעמים אלו סודות ולפעמים דברים ידועים לכל (הבן המכור לסמים).
בספר מתואר הסבל הנגרם בשל תופעה זו ביחסים וכן דרכי הטיפול וההתמודדות. 
ספר זה מיועד גם לקוראים סקרנים, החפצים להבין לעומק את המציאות המשפחתית הנכפית עליהם, כובלת אותם או משפיעה עליהם. ההסבר של הלא-ידוע המשפחתי ניתן בצורה אינטואיטיבית וקרובה לקורא, ובד בבד נועד להוסיף ידע והעמקה למטפלים מזרמי טיפול שונים. הספר מלווה בדוגמאות ובתיאורים רבים לכל אורכו, שיסייעו להמחשת הנושאים המוצגים וליצירת הזדהות עמם.

הלא ידוע המשפחתי

דברים רבים המשותפים בקשרי המשפחה הנם סמויים או ידועים רק חלקית אצל כל אחד מבני הזוג.  לעיתים קיימת התעלמות בלתי מפורשת לדבר עליהם, ולעיתים אנו מתקשים לנסח או להבין את המשמעות שלהם.

ספירלה משפחתית

במצבים שכמעט כל היבט של העצמי חסום בפני האחר, והזוגיות קורסת הלכה למעשה, התהליך הטיפולי נבנה הן באמצעות מפגשים אישיים המכילים את העולם התוך-נפשי של שירה ודוד והן מתוך פרשנות של הלא ידוע המשפחתי שנוצר ביניהם במרחב הזוגי, הבין-אישי.

הרובד הגופני

שפת הרובד הגופני נשארת מדוברת באופן חלקי, והיבטי הרובד הגופני נותרים על פי רוב בלא ידוע המשפחתי. כאשר הם מצטברים לכדי נקודה קריטית, הם עלולים ליצור עומסים, סבל ופתולוגיה. חומרים אלה הופכים  ל"לא ידוע המשפחתי".

הרובד הממשי

התהליך הטיפולי, האישי והזוגי, הכולל את הרובד הממשי מתייחס אל המכשירים שסביבנו: הטלפון הנייד, המסרונים השונים, הסקייפ, הפייסבוק, המייל, כרכיבים המעצימים  ומגבירים את מהירות התגובה ההתנהגותית בהשוואה להסתגלות הנפשית.

הרובד המנטלי

הפער הבסיסי בין הנוכחות המציאותית הזו לבין ייצוגיה הפנימיים בנפשו של כל אחד מבני המשפחה מהווה חומר מרכזי בלא-ידוע המשפחתי.

מיניות ומרחב הביניים האירוטי

הנחת היסוד בפרק זה היא שמפתח חשוב בטיפול האישי והזוגי הוא עיבוד הלא-ידוע כדי ליצור שינויים בתהליכי המיניות שבמרחב הזוגי המשותף.

טראומה משפחתית

איילת: האלימות של אבא כלפי אימא התחילה עם החקירות שלו שתי וערב. הוא היה שואל אותה וחוזר ושואל אותה עוד ועוד שאלות, בלי סוף. אני הרגשתי את המתח בגוף שלי, לא הייתי מסוגלת לשמוע שום דבר מלבד הכוננות שהייתי בה.

השפעה רב דורית

ליאת מחפשת הסברים לאירוע המשפחתי של בני דורה, אירוע משברי וטראומטי שיוצר דיסוציאציות בתוכה וביחסי המשפחה. אולם בחוויה האישית שלה ההקשרים לאירועי העבר אינם קרובים דיים להתנסוּת ולעוצמתה בהווה.

Please reload

פסלים: חני לרון

bottom of page