top of page

מיניות ומרחב הביניים האירוטי

פרק 8: מיניות ומרחב הביניים הארוטי

הפסקה חד-צדדית:

יוחאי: אני לא רוצה להמשיך את הקשר הזה, הטיפול מבחינתי הוא בשביל פרידה ולא בשביל שיפור של הזוגיות. לא בא לי לדבר אתך, גם לא כאן. עכשיו מתאים לך לדבר, אבל אם אני אשתף עם זה פעולה נגיע לאותה מניפולציה שלך, את תחסמי אותי, אחר כך תמחקי את מה שאמרתי ותשתלטי על הכול. בגלל שאני לא תוקפני או נוקם בחזרה, זה לא מזיז לך. אני לא רוצה להמשיך ככה. אין בינינו שום אינטימיות פיזית כבר יותר משנה. ניסיתי וניסיתי, ועכשיו אני כבר מיואש, אני לא רוצה להמשיך עם גילי. מבחינתי זה הסימן שהיא כבר לא אוהבת אותי. הקשר שלנו היה מצוין, ועכשיו כל זה השתנה ואני לא מרגיש שותף יותר.

גילי: מה בסך הכול אני רוצה ממך, שתיתן לי עוד צ'אנס.

   יוחאי מגלגל עיניים ונאנח בחוסר אמון.

   גילי: די, איבדנו את האפשרות לדבר על זה?

   יוחאי: כשאני חושב על מה שאנחנו עוברים ביחד, אני רואה שמה שנהפך לאי-התאמה באינטימיות ובסקס קיים גם בדברים אחרים לגבייך, וזה די מפחיד אותי. לא אכפת לך מהעבודה שלי, מהלחצים שיש לי שם. גם בזה יש נתקים.

   גילי: רק עכשיו אני רואה מה שאני גורמת לך.

 

בדוגמה שלפנינו מחקה גילי חלקים מהקשר שלה עם יוחאי והפכה אותם ללא חשובים וללא קיימים ; למשל, את הצורך שלו באהבתה ובתשוקתה אליו. היא כמו לא מחויבת לסיפוק צרכיו, כאילו הוא יהיה שם עבורה בכל תנאי. הדבר מייצג הכחשה רחבה יותר, שכן גם בתחומים אחרים היא מכחישה את התלות ההדדית שביניהם ואת התלות החיונית שלה ביוחאי. ככל שהיא מרחיקה אותו ממנה ברובד הגופני-מיני ("אני כבר לא מרגישה מושכת ונמשכת אליו") היא מכחישה את התלות שלה בו ואת פחדי הפרידה החזקים שלה ("אנחנו נהיה הורים ביחד לתמיד"). היא אינה מחברת בין אובדן המשיכה שלה לבין ההחמצה הקשה של יוחאי, והוא מפחד מאוד לעמת אותה עם המשקעים שמצטברים ביניהם. בגלל השותפות ההורית שביניהם נקודת השבירה של יוחאי חומקת ממנה לחלוטין. אלה הם חלק מחומרי הלא ידוע המשפחתי שהמטפלת ובני הזוג יעבדו במרחב הביניים הבן הזוג הבוחר להתנתק יוצר שבר בברית הזוגית.  הנחת היסוד בפרק זה היא שמפתח חשוב בטיפול האישי והזוגי הוא עיבוד הלא-ידוע כדי ליצור שינויים בתהליכי המיניות שבמרחב הזוגי המשותף. הדגש הטיפולי איננו סקסולוגי, אלא מכוון לשינויים במרחב הביניים הארוטי שמשפיע על המיניות, ובו-זמנית גם על ממדים נוספים בזוגיות כגון: התפתחות באינטימיות, מרחבי הביניים המאפשרים התאמה זוגית טובה יותר.

 

bottom of page