top of page

הרובד הממשי

פרק 6: רובד ממשי

 בר: עוד לא קלטתי מה קורה בינינו, והוא כבר שינה סטטוס בפייסבוק, כתב שהוא בזוגיות והעלה תמונות משותפות עם תגיות. דווקא היה לי כיף אתו, אבל המעשה הזה שלו הכניס אותי להלם. שלא לדבר על זה שיש לנו חברים משותפים, הרי ככה זה תמיד בארץ הקטנה שלנו, ולפני שהספקתי להגיד לו משהו, כל הסיפור הזה כבר דלף לאחותי, ומשם לאימא שלי, ו - תחזיקי חזק - גם לסבתא שלי. אחותי אומרת שזה בסך הכול מראה שהוא רציני ושאין לי מה להתלונן, אבל אני בקריזה מזה ולא בא לי לראות אותו.

 בני זוג בתחילת הקשר ביניהם, עוד לפני שעיכלו את המפגש ועיבדו את האמביוולנטיות או את הזהות הזוגית החדשה, עלולים למצוא את עצמם מושפעים מאובייקטים טכנולוגיים החושפים לפחות אחד מהם למרחב הציבורי בטרם עת. חוסר ההדדיות ביניהם יוצר עומס שמצטבר בלא- ידוע הזוגי כבר בראשית היחסים, בעיקר כשבר חוששת להתבטא גלויות שמא תאבד כך את בן זוגה הטרי. 

 הפרסום בפייסבוק מפרק את המרחב המשותף שהתחיל להיווצר בין בני הזוג, שאהבה ומחויבות יכולים לנבוט בו במקצבים שונים זה מזו. הלא-ידוע הזוגי במקרה זה הינו הקצב השונה של בני הזוג (שניהם בסך הכול היו מעוניינים בהמשך הקשר) וגם הצרכים השונים שלהם לגבי פרטיות.

הרובד הממשי כולל את ההיבטים הקונקרטיים של החיים. ההיבטים ההישרדותיים-קונקרטיים כוללים יצירת מקום מגורים, רכוש, הזנה, כסף ואמצעי קיום אחרים לעצמי ולבני המשפחה.  בנוסף על צורכי הקיום ההיבטים הפיזיים כוללים גם אובייקטים פיזיים שקשורים לתחושת הבית - החפצים, עיצוב החלל, אמצעים טכנולוגיים של התקשורת ועוד.  

התהליך הטיפולי, האישי והזוגי, הכולל את הרובד הממשי מתייחס אל המכשירים שסביבנו: הטלפון הנייד, המסרונים השונים, הסקייפ, הפייסבוק, המייל, כרכיבים המעצימים  ומגבירים את מהירות התגובה ההתנהגותית בהשוואה להסתגלות הנפשית. התגובה הממשית המוחצנת וההתנהגות מקבלות עדיפות על פני הרפלקציה הפנימית ועל פני התפתחותו של תהליך ועיבוד נפשי, ההכרחיים כל כך ליצירתו של מרחב ביניים פנים-נפשי ובין- אישי ביחסים.

bottom of page